Home / مركز اطلاع رسانى الاحواز

Author Archives: مركز اطلاع رسانى الاحواز

شهر سید جري نوشته: سید رضا ساداتی

زادگاهم و ده ها هزار نفر دیگر در سرزمین الاحواز بخش کوچکی به نام سید جری(اغاجاری)نام دارد این شهر کوچک قدیمی با جمعیت ۲۰ هزار نفری طایفه های مختلفی در ان زندگی می کنند دارای آب و هوای در تابستان ...

Read More »