تازه ترین خبرها
Home / بیانه ها

بیانه ها

اطلاعيه/ جبهه دمکراتیک مردمی احواز سرکوب وحشیانه ملت کورد و حمله به پایگاههای احزاب کوردستانی در اقلیم کوردستان عراق را محکوم میکند.

فرزندان ملل تحت اشغال ایران ملت همرزم و مبارز کورد بیش از دو ماه است كه انقلاب سراسری ملل تحت ستم و اشغال در ایران ادامه دارد و این بار از سرزمین کوردستان قهرمان شعله ورشد.انقلابی که به رغم سرکوب ...

Read More »

جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت “ايران” كشتار فرزندان ملت بلوچستان توسط اشغالگران ايراني را شديدا محكوم ميكند

انسانهاي ازادهملت همرزم بلوچستانملل تحت اشغال ايران رژیم اشغالگر ایران جمعه ای بس خونین در بلوچستان ببار آورد. روز جمعه 8 مهر 1401 نیروهای خونخوار یگان ویژه رژیم مستقر در شهر دزآپ(زاهدان) معترضان بلوچ را با شلیک گلوله های جنگی ...

Read More »

جبهه دمكراتيك مردمي احواز حمله رژيم اشغالگر ايران به پايگاه هاى سازمانهاي كوردستان در اقليم كوردستان عراق را شديدا محكوم ميكند.

رژيم اشغالگر ايران بعداز شكستهاى پى در پى در تمامى صحنه هاي اقليمي و بين المللى و ناتوانى در شكست قيام سرتاسري همه ملل تحت ستم و اشغال ،همينك بصورت وحشيانه اي با موشكهاى دوربورد در يك عمليات تروريستي قرارگاه ...

Read More »

جبهه دمكراتيك مردمي احواز حمله رژيم اشغالگر ايران به پايگاه هاى سازمانهاي كوردستان در اقليم كوردستان عراق را شديدا محكوم ميكند.

رژيم اشغالگر ايران بعداز شكستهاى پى در پى در تمامى صحنه هاي اقليمي و بين المللى و ناتوانى در شكست قيام سرتاسري همه ملل تحت ستم و اشغال ،همينك بصورت وحشيانه اي با موشكهاى دوربورد در يك عمليات تروريستي قرارگاه ...

Read More »

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” بمناسبت ۱۶ مین سالروز قیام ملی ملت تورک آذربایجان جنوبی

بعد از کودتای رضاخان بر علیه دولت تورکان و آغاز حاکمیت قوم اقلیت فارس بر ممالک محروسه و تغیر آن به ایران و سیاستهای فارس سازی و سرکوب وحشیانه ملل غیر فارس زیر چرخهای ماشین آسیملاسیون مقاومت ملل غیر فارس ...

Read More »

پیام شماره ۱
اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز به مناسبت انتفاضه گرسنگان احواز

ملل تحت اشغال ایران هم اینک در شهر های مختلف الاحواز اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه گرانی و نقض حقوق انسانی، اجتماعی، و فرهنگی به پا خواسته است .ملت عرب احواز هم اینک زیر شديدترين تدابير امنیتی از سوی اشغالگران در حال ...

Read More »

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز

درچنین روزهايی از اپریل ۱۹۲۵ ارتش ایران با هماهنگی و همکاری ارتش وقت دولت انگلیس سرزمین احواز را اشغال و دولت ملی شیخ خزعل کعبی امیر دولت احواز را سرنگون کردند. اشغالگران پس ازاشغال احواز باشیوه های وحشیانه و ضد ...

Read More »

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز

اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز  قرات بيانيه: احمد غافلى درچنین روزهايی از اپریل ۱۹۲۵ ارتش ایران با هماهنگی و همکاری ارتش وقت دولت انگلیس سرزمین احواز را ...

Read More »

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”
بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز

قرات بيانيه جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”بمناسبت ٩٧ سالگرد اشغال احواز توسط رفيق جواد مزرعه در تظاهرات برلين بتاريخ 2022.04.23 اشغالگران فارس با همكاري دولت وقت انگليس و با توطئه از پيش برنامه ريزی شده شیخ خزعل ...

Read More »

جبهه دمكراتيك مردمي احواز دستگیرهای دسته جمعی فرزندان ملت عرب احواز را محکوم میکنیم .

اطلاعیهجبهه دمكراتيك مردمي احواز دستگیرهای دسته جمعی فرزندان ملت عرب احواز را محکوم میکنیم . نیروهای اشغالگر ایران همزمان با فرا رسیدن سالگرد اشغال احواز سعی در ایجاد جو رعب و ترور نموده و تعدادی از شهروندان را دستگیر نمود ...

Read More »