Home / گزارش ها / الاحواز (page 14)

الاحواز

دستگیری جوان احوازی احمد کعبی

ستاد اطلاعات خبری( وزارت اطلاعات ) ایران اشغالي جوان احوازی،احمد کعبی را پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل کرده است. احمد 19ساله ساکن منطقه کیان آباد شهر احواز است. ستاد مرکزی اطلاع رسانی انقلاب احواز پس از دریافت خبر ...

Read More »

دادگاه اشغالگر ايران حكمهاى سنگينى بر عليه 19 جوان احوازي صادر كرد

بنا به اخبار رسيده به مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز دادگاه (101) شهرستان شوش واقع در شمال پایتخت الأحواز حکمی صادر گردیده مبنی بر زندانی نمودن “19” جوان احوازی که تعدادی از آن ها دارای سن زیر “15” ...

Read More »

نیروهای اشغالگر ایرانی بدون مجوز قانوني واطلاع رساني، قبلي به خانه شهروند احوازی يورش برده

بنا به اطلاعات موثق كه در اختيار مرکز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز قرار گرفت. نیروهای امنیتی واطلاعاتی رژيم اشغالگر فارس امروز ۹ نوامبر ۲۰۱۶ با يورش بردن به خانه شهروند احوازی احمدهامل الجلالی در شهر حمیدیه و ایجاد رعب ...

Read More »