تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / ماکرون در سازمان ملل: باید با تکثیر کشتارجمعی و تروریزم مقابله کنیم و مطمئن شویم رژیم ایران به سلاح اتمی نرسد و به فعالیت بی ثبات کننده رژیم ایران پاسخ بدهیم

ماکرون در سازمان ملل: باید با تکثیر کشتارجمعی و تروریزم مقابله کنیم و مطمئن شویم رژیم ایران به سلاح اتمی نرسد و به فعالیت بی ثبات کننده رژیم ایران پاسخ بدهیم

اصل اول این است که با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی مقابله کنیم، اصلی که به تروریزم خاتمه می دهد که تهدیدات اصلی به امنیت جمعی ما می باشند.
استراتژی فشارحداکثری که در سالهای اخیر به میان آورده شده این امکان را فراهم نکرده که به فعالیتهای بی ثبات کننده رژیم ایران خاتمه داده شود

اول اینکه مطمئن شویم رژیم ایران هرگز دسترسی به سلاح اتمی نداشته باشد اما درعین حال مطمئن شویم که ما به فعالیت موشک بالستیک رژیم ایران و همچنین به فعالیت بی ثبات کننده در منطقه، یک پاسخ داشته باشیم
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This