Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع کارگران شرکت نیشکر قوماط ( سبع اتلال ) احواز اشغالی در اعتراض به بازداشت همکاران خود برای ششمین روز متوالی در محوطه این شرکت تجمع کردند.

تجمع کارگران شرکت نیشکر قوماط ( سبع اتلال ) احواز اشغالی در اعتراض به بازداشت همکاران خود برای ششمین روز متوالی در محوطه این شرکت تجمع کردند.

پس از تجمع روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، چهار تن از فعالین کارگری قوماط ( سبع اتلال) احواز اشغالی به نام های یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری از سوی نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ایران بازداشت شدند و در اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده آنها، دست به اعتصاب غذا زدند.
۴ نوامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply