Home / دیدگاه‌ها / ” خانه عنكبوتي نظام آخوندي،ويرانه اي ابدي “

” خانه عنكبوتي نظام آخوندي،ويرانه اي ابدي “

(( إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ))
اين آيه كريمه بر ضعف و زبوني بيش از حد كساني دلالت مي نمايد كه در ظاهر پوشالي خود فقط نواي قدرت نمايي دروغين را در فكرهاي نداشته خودشان مي پرورانند غافل از اينكه تمام قدرت آنان از تار عنكبوت هم ضعيف تر است.
نظام تروريست آخوندي، با شعارهاي دور از دسترس و خيالي خود براي سوار شدن بر موج اغفال و سردرگمي، سعي در قدرت نمايي بي مايه ي خود مي نمايد اما از اين نكته سخت غافل است كه ملت هاي تحت اشغالش، ديگر بيدار شده اند و اين شعبده بازي ها و تردستي هاي حكومت آخوندي و مزدورانش، پشيزي ارزش ندارد و مردم كاملا فهميده اند اين نظام رفتني است و ملت ها براي احياي تمدن ها و هويت هاي مستقل خود جشن آزادي و آزادگي برگزار كرده اند.
آن عده از مشاوران غافل نظام كه بنا به تحليل هاي كورشان، با تهيه ي فيلم و سريال، سعي در بدنام كردن و تهديدهاي غير مستقيم مبارزان بر حق احوازي از يوغ استثمارگران و اشغالگران فارسيسم هستند، آگاه شوند و چشم هاي خود را به روي حقيقت باز نمايند و هرچه سريعتر خود را از منجلاب افكار پوچ و كور آخوندي رها نمايند تا به حضيض مذلت در دنيا و آخرت گرفتار نشوند و براي استمرار ظلم و ستم و تباهي نظام آخوندي، هيزم نشوند و خود را به كناري بكشند تا آه مظلومان آنان را به خاك سياه ننشاند.
اين دنيا منجلاب فرعون ها و يزيدهاي زمانه است يزيدي كه روزها عمامه به سر ميكرد و شبانه ميخانه ها و عياشي هايش به راه بود چه فرقي ميكند با نظامي كه سرتاپا به خون مردم بيگناهي آغشته شده است كه از بدو تاسيس تا كنون، ميليون ها انسان بي دفاع را با بي رحمي تمام در جغرافياي ايران و كشورهاي منطقه كشته است و همچنان با قساوت تمام، مشغول آدمكشي و كشورگشايي است.
موتور محرك ماشين آدمكشي آخوندها با خون و خونريزي روشن است و اين ماشين براي تامين سوخت خود حتي از نزديكترين افراد به خود هم نخواهد گذشت و همه را براي برسر قدرت ماندن، نابود خواهد ساخت. چون سپاه تروريست و مزدوران آن، با تمام وجود درك كرده اند كه به سبب كشتارهاي وحشيانه در جغرافياي ايران و منطقه، در هيچ جاي جهان ديگر مشروعيتي ندارند و تنها راه ماندن بر سر قدرت را كشتن مي دانند.
سريال خانه امن ( خانه عنكبوتي آخوندي ) كه جديدا از شبكه يك سيماي ميلي نظام، در حال پخش است به دنبال پرداختن به يك موضوع شعاري است و آن هم كشف و خنثي سازي و بدنام كردن مبارزات مبارزان برحق احوازي است كه با برچسب زدن هاي متعدد بر افراد مبارز، آن ها را متهم به جاسوسي و حملات تروريستي مي نمايد اما حقيقت ماجرا اينجاست كه ما مبارزان احوازي با قلم انقلابي و انديشه ي محكم خود ريشه ي نظام فاسد حاكم را خشك كرده ايم و با مبارزه ي مسالمت آميز، همه ي سياست هاي تروريستي نظام را افشا ساختيم و چهره ي واقعي نظام تروريست را براي همگان برملا ساختيم.نظام ترور به دنبال اقدام تلافي جويانه، مبادرت به پخش سريالي نمود كه از ديد خود بازيگران، فيلم محتوايي بي مايه و شعاري دارد.اين فيلم به احوازي ها، انگيزه مبارزه مي بخشد چون با مبارزات انقلابي خود،دشمن اشغالگر را به اعتراف واداشته اند كه احوازي ها، خاري در چشمان شان شده اند و برنامه ريزي هاي شبانه روزي نظام، براي ساكت نمودن صداي حق خواهي عرب هاي الاحواز، كار به جايي نبرده است.
ديگر زمان ساكت كردن مبارزان، با تهديد و تطميع و فريب به پايان رسيده است و نظام كاملا دريافته است كه احوازي ها اثرگذارترين مبارزان از بين ملت هاي تحت اشغال خود است و صداي رساي احوازي ها در همه ي سازمان هاي حقوق بشري و مجالس حقوقي و عدالتخواه جهان نواخته شده است و احوازي ها همچنان به افشاگري سياست هاي خبيث نظام حاكم ادامه خواهند داد.
همين عامل سبب شده است كه نظام مجبور به تهيه فيلمي شود تا براي قدرت نمايي هاي توخالي خود خوراك داخلي بسازد و به زعم خود، بعضي از مردم ساده را كه از ضعف و زبوني اين نظام اطلاعي ندارند بفريبد اما بي خبر از اينكه ديگر كارد به استخوان رسيده و حقيقت اضمحلال اين نظام را همه مردم فهميده اند.تنها يك جرقه كافيست تا طومار تمام بدبختي هاي منطقه و جهان در هم پيچيده شود و به زباله دان تاريخ بپيوندد.
ما احوازي هاي مبارز تا پاي جان براي احياي هويت و تمدن پنج هزار ساله ي خود با تمام توان، مبارزه خواهيم نمود و براي احقاق حقوق بر حق خود لحظه اي درنگ نخواهيم كرد و با تمام افتخار به مسير مبارزاتي و انقلابي خود ادامه خواهيم داد.
درود بر آزادي
درود بر شهيدان و اسيران احوازي
درود بر احواز و احوازي

سيد علي طباطبايي

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز 

About Admin

Leave a Reply

Share This