الاحوازگزارش ها

گردانهاى مقاومت مردمي براي آزادي احواز تأسيسات نفتى در أحواز اشغالى را مورد هدف خود قرار داد

 در راستاى جنگ فرسايشى اقتصادى و نظامى كه گردان هاى مقاومت مردمي براي آزادي احواز به منظور توقيف انتقال نفت احواز به كشور اشغالگر وتروريسم فارس را كه از ماه اكتوبر سال ٢٠١٦ آغاز كرده است، بامداد ديروز چهارشنبه اول ماه فوريه سال ٢٠١٧ سربازان مبارز ودلير مقاومت مردمى لوله انتقالى نفت از پايتخت الأحواز به سمت شهر العميدية را مورد هدف قرار دادند. انجام اين عمليات بوسيله قرار دادن مواد منفجره زير لوله هاى نفتى، به طورى كه منجر به انفجار عظيمى همراه با توقف كامل پمپاژ نفت شده است، صورت گرفت.
 فرمانده هان ميدانى مقاومت، بر استمرار قطع شاهرگ اصلى و حياتى اقتصاد اشغالگر فارس تأكيد كردند. لازم به ذكر است كه اشغالگران درامدهاي نفت را براى اجراى پروژه هاى تجاوز و ستيز بر عليه ملت عرب احواز به كار مى برند، از جمله سياست پاكسازى نژادى و ساخت شهرك هاى اشغالى، خشكاندن رودها و ساخت پادگان ها در اطراف شهرها و روستاهاى احواز، همچنين به كارگيرى آن براى ساخت تأسيسات اقتصادى و اجتماعى فارس، در حال كه ملت احواز از فقر و بدبختى و محروميت از يك زندگى شرافتمندانه رنج مى برد.  همچنين اشغالگران ثروت هاى احواز را براى اجراى پروژه توسعه گرى و تجاوز بر عليه أمت و كشورهاى منطقه براى تزلزل استقرار و أمن منطقه اى و بين المللى به كار گرفته است.

كشور نژادپرست فارس با به كار گرفتن سرمايه نفت احواز به تأسيس شبه نظاميان فرقه گراى صفوى و داعشى تروريسم و افراطى پرداخته است وبعد انها را به جنگ هايى كه أمن و استقرار حكومت هاى كشورهاى عربى را مورد هدف خود قرار مى دهند مى فرستد واز انها براي انجام جرائم، فتنه گرى، تنفر و كينه بين فرزندان يك ملت كه تا الان در عراق، سوريه، يمن، لبنان، بحرين وپادشاهى عربى سعودى واقع شده است، استفاده مى كند .

 دوستدران آزادى براى الاحواز

 دشمن فارس كينه توز بر أمت و انسانيت، همه خواسته هاى پليد خود را با به هدف قرار دادن وجود أمت و نهاد و هويت آن بوسيله تجاوز آشكار نظامى و تأمين مالى تروريسم منظم در عراق، سوريه، يمن و همه كشورهاى خليج عربى فاش ساخت. بر اين اساس از همه برادران وحكومت ها، به اتخاذ موضعى يكپارچه براى پشتيبانى از مسأله احواز و مبارزه معتدل آن و جلوگيرى از دست دادن فرصت ها يكى پس از ديگرى دعوت مى كنيم.

گردان هاى مقاومت مردمى براى آزادى الاحواز
احواز اشغالى اول فوريه ٢٠١٧

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا