Home / جغرافياي ايران جعلي / ‏ اظهارات مقام پیشین سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه در خصوص قتل فخری زاده

‏ اظهارات مقام پیشین سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه در خصوص قتل فخری زاده

دیدگاه “پییِر مارتینه”، مقام رده بالای پیشین در بخش عملیات های خارجیِ سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه، پرسش: در ماجرای ⁧ فخری زاده⁩ آیا حذفی هدفمند به گونه اسرائیلی انجام شده است؟

‏ ‏⁦ پییر مارتینه: از آنجایی که امروزه اجرای عملیات در زمین (محل) بسیار خطرناک است، باید در زمین عملیات، نیروی انسانی باشد، آدمهایی پنهان و زیرپوستی باشند. کار زیرپوستی بسیار ویژه است و باید مهارت داشت.

‏آمریکایی ها و اسرائیلی ها چندین سال است که دیگر از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کنند، چون ریسک کمتری دارد و به خوبی هدف را حذف می کند زیرا اکنون موشکها بسیار دقیق هستند.
‏فرض این سناریو (موساد)، برابر است با فرض اینکه هم اکنون درخاک ایران، باید ایرانیانی باشند که یا به آنجا بازگردانده شده اند، آموزش دیده اند، به درون تزریق شده اند، یا اینکه همانجا و درهمان زمین آموزش دیده اند؛ پس اکنون تکنیک و مهارت فنی ضروری برای انجام این گونه کارهارا دارند.

‏و این شیوه ای است که بیشتر به نتیجه روانی عملیات حذف می پردازد! اگر چنین باشد، پس باید در ایران نگران باشند! [رژیم باید نگران باشد اگر چنین نیرویی هست]

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply