تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / اقتدار پوشالی ایران اشغالگر

اقتدار پوشالی ایران اشغالگر

به تصویر آهستهٔ این فیلم با دقت بنگرید. این است اقتدار پوشالی ایران اشغالگر

در رزمایش روزهای گذشته نیروهای ایران اشغالگر حتی در خاک خودشان نمیتوانند یک هدف را دقیق مورد اصابت قرار دهند.
در فیلم آهسته می‌بینید که موشک یا پرتابهٔ شلیک شده به هدف برخورد نمیکند و حکومت اشغالگر ایران از ریموت و مواد منفجره آتش زا استفاده کرده است که در صورت عمل نکردن و به هدف نخوردن پرتابه، با ریموت انفجار صورت گیرد!

کارشناسان نظامی طیف‌ها و رنگ این انفجارها را میشناسند و در تصویر هم به وضوح مشخص است که پرتابه دقیق به هدف برخورد نمیکند!

حکومتی که در رزمایش در خاک خودش ناتوان است، در جنگ چگونه است؟

میلیاردها پول هزینه زیر ساخت‌های بلامصرف هسته‌ای و نظامی و سازه‌های گوناگون شده است، باج های فراوان به کشورهای اروپایی، روسیه و چین داده شده است ولی اگر جنگی رخ دهد این زیر ساختهای گران تمام شده، دود خواهند شد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This