تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / نفت را می‌دزدند، فقر و نداری را به صاحبانش دادند

نفت را می‌دزدند، فقر و نداری را به صاحبانش دادند

کشور الاحواز اشغالی، غیزانیه

غیزانیه دارای 300 حلقه چاه نفت، تولید روزانه‌ی نفت 600هزار تا 2 میلیون بشکه، محل استقرار شرکت‌های نفت و گاز کارون و مارون، شرکت ملی حفاری ایران اشغالگر، پتروشیمی مارون و پتروشیمی رازی.

اما مردمان غیزانیه برای بخت و پز، گرمایش و … هیزم جمع می‌کنند.


#تبعیضساختاری #تهیدستان #عدالتاجتماعی

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This