Home / دیدگاه‌ها / حکم حکومتی جلاد بزرگ برای قتل عام مردم در سایه کرونا

حکم حکومتی جلاد بزرگ برای قتل عام مردم در سایه کرونا

اگر همه تحلیل ها را بخوانید، هر چه بیشتر بخوانید، گیج تر میشوید! اینکه رهبر فرتوت نظام غیرقانونی و اشغالگر ایران با صدور یک حکم حکومتی، ورود واکسن کرونا را ممنوع اعلام کند، با هیچ عقل سلیمی جور در نمی‌آید.

گفته شده پای یک “بیزینس کلان” در میان است و مافیای سپاه تروریستی پاسداران برای بازار سیاه واکسن خِف کرده است تا جیب اقشار مرفه و متوسط را بتکاند. فرض که چنین باشد، معنایش این است که رهبر مزخرف نظام اشغالگر ایران تا این حد شیرین عقل شده است که برای منافع مافیا، به شقیقه خودش و نظام مقدسش شلیک کند؟ باور کردنی نیست! می گویند هدف این است که پاندمی را کش بدهند تا مردم فرصت تسویه حساب با حکومت را پیدا نکنند. باز هم فرض که چنین نیتی مطرح بوده باشد، مگر هیچ آدم عاقلی از ترس مرگ خودکشی می کند؟!

میگویند که اطرافیانی نظیر ولایتی و جاسوسان چین و روسیه، مخش را کار گرفته‌اند که واکسن های آمریکائی، انگلیسی و آلمانی مخصوص ایران اشغالگر را دستکاری کرده‌اند و خطرناکند. این هم با عقل متوسط آدمیزاد نمی خواند.
یعنی نمی‌توانست برای بازی با زندگی 75 میلیون آدم، با ظریف، روحانی، چهار تا استاد دانشگاه و چهار نفر از وزارت بهداشت هم مشورت کند؟

عجیب است، با هیچ منطق و عقلی جور درنمی‌آید. شاید کاسه‌ای دیگر زیر نیم کاسه باشد. شاید واقعا خرافات تمام وجودش را تسخیر کرده است و فرمانش را اجنه بدست گرفته اند! شاید خواسته در حماقت از کیم جونگ اون عقب نیفتد.

هر چه هست، این تیری که به قلب مردم شکلیک شده است، حتما کمانه خواهد کرد و خامنه‌ای پست کثیف در این ایام آخر عمرش، مردم را به سمت آخرین راهی که به جبر بر می‌گزینند، می راند!

قیام بنیان برافکن!

فهد الاحوازی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This