تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعدام شهروندان عرب احوازی را متوقف کنید

روزی نیست که اشغالگران ایرانی در جایی مرتکب جنایت نشوند . دیروز در بلوچستان اشغالی و امروز در احواز اشغالى. 
رژيم اشغالگر ایران نزدیک به یک قرن است که برای مسکوت نگه داشتن فریاد آزادی ملت عرب احواز تمامی شیوه های ضد بشری را بکار برده و از اعدامهای دسته جمعی شهروندان احوازی به عنوان وسیله ای برای ایجاد وحشت و ارعاب استفاده میکند . رژیمی که طی دهها سال تنها و تنها با سرکوب و قلع و قمع و شکنجه و اعدام به خواسته های مسالمت آمیز ملت عرب احواز پاسخ  داده و تمامی قوانین بین المللی را زیر پا میگذارد. این بار رژیم اشغالگر ایران با اعدام ۴ تن از فعالان سیاسی و فرهنگی عرب احواز اشغالی به نامهای علی خسرجی، حسین سیلاوی، ناصر خفاجیان و جاسم حیدری  در زندان منطقه الهویره در شهر احواز پایتخت در دیدگان خانواده هایشان مرتکب جنایت دیگری شد.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن محکوم نمودن این جنایت وحشیانه رژیم اشغالگر ترور پرور ایران در حق این ۴ آزادمرد راه آزادی به خانواده شهداء وملت غیور عرب احواز اشغالی تسلیت گفته و عواقب چنین جنایتی را رژیم اشغالگر ایران متحمل می شود کما اینکه از سازمانهای حقوق بشری و کشورهای حامی صلح و امنیت منطقه و تمامی انسانهای آزاده میخواهد این جنایت را محکوم کردهِ. سرکردگان رژیم اشغالگر ایران را به عنوان جنایت مردان علیه بشریت به دادگاههای بین المللی بکشانند.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز 
01/03/2021

http://www.alahwaz.com

https://t.me/adpffarsi

http://WWW.ALAHWAZ.COM

https://t.me/NODAW

امير الاحوازي 

About Admin

Leave a Reply

Share This