Home / گزارش ها / الاحواز / شکاف میان مزد و معیشت تا پایان سال به نزدیک ۶٠ درصد خواهد رسید

شکاف میان مزد و معیشت تا پایان سال به نزدیک ۶٠ درصد خواهد رسید

شکاف میان مزد و معیشت کارگران در آخر خردادماه به ۴۳.۵ درصد رسیده و احتمال رسیدن آن به ۶۰ درصد تا پایان سال وجود دارد.

در زمان تعیین مزد ۱۴۰۰، دستمزد مصوب برای کارگران به‌طور میانگین معادل ۶۱ درصد حداقل هزینه معیشت بود، حال با افزایش هزینه معیشت، دستمزد دریافتی کارگران معادل ۵۶.۵ درصد هزینه معیشت است و با تداوم وضع موجود تا آخر سال، این نسبت به حوالی ۴۰ درصد خواهد رسید.
روزنامه “همشهری” در محاسبه روابط عددی مزد و معیشت در سال جاری نوشت؛ تعیین دستمزد پایه دریافتی ۴.۲ میلیون تومان خانوار در سال جاری حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی خانوار را پوشش داد و فقط توانست قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند.

بنا بر این محاسبات در صورت تداوم نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تا آخر سال (که بسیار محتمل است) خانوارهای کارگری به‌زحمت قادر خواهند بود حدود ۴۰ درصد از هزینه یک زندگی آبرومندانه را با حقوق کارگری تأمین کنند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply