Home / جغرافياي ايران جعلي / لغو پروازهای هواپیمایی عراق به جغرافیای سیاسی موسوم به ایران

لغو پروازهای هواپیمایی عراق به جغرافیای سیاسی موسوم به ایران

پس از آن که دولت عراق ورود از جغرافیای سیاسی موسوم به ایران را مشروط به صدور ویزای رسمی از سوی سفارت عراق در تهران کرد، نظام اشغالگر ایران کلیه پرواز‌های هواپیمایی عراق به جغرافیای سیاسی موسوم به ایران را لغو کرد. عراق اخیراً مرز مهران را هم بست
با برقراری مقررات ویزا از سوی عراق، نظام اشغالگر ایران یک منبع درآمد نجومی خود در مرزهای خود با عراق را که از زائران می‌گرفت، از دست داده است.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
17/09/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This