تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کشور احواز اشغالی: تجمع کارگران سبع اتلال در سوس

کشور احواز اشغالی: تجمع کارگران سبع اتلال در سوس

کارگران کشت و صنعت نیشکر قوماط در چهاردهمین روز اعتصاب خود و در مخالفت و اعتراض به طرح فریبنده رژیم اشغالگر ایران «‌واگذاری سبع اتلال» در مقابل اداره کار شهر تاریخی سوس در کشور احواز اشغالی تجمع کردند و راهپیمایی و سخنرانی‌های روشنگرانه‌ای حول کلاه‌برداری و طرح فریبنده ایران اشغالگر، انجام دادند.

کارگران با سرپرست اداره کار سوس آقای «عبدالخانی» حضوراً صحبت کرده و همه کارگران متحداً بر ادامه قاطعانه اعتصاب تا رسیدن به خواسته‌هایشان تأکید کردند.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
Http://WWW.ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This