تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / آخرین تصویر از مزارِ بی‌نام و نشان <<شهید محسن محمدپور>> اهل شهر محمره احواز اشغالی

آخرین تصویر از مزارِ بی‌نام و نشان <<شهید محسن محمدپور>> اهل شهر محمره احواز اشغالی

آخرین تصویر از مزارِ بی‌نام و نشان <<شهید محسن محمدپور>> اهل شهر محمره احواز اشغالی دو سال پس از شهادت، کارگر نان آور خانواده اش وقتی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی درآبان ماه سال ۱۳۹۸ شرکت کرد، با گلوله مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر وفاشیستی فارس به شهادت رسید.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
25/10/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This