تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / فضای امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران در سطح شهر زاهدان بلوچستان اشغالی

فضای امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران در سطح شهر زاهدان بلوچستان اشغالی

پس از بالا گرفتن اعتراضات به طرح تقسیم بلوچستان اشغالی نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران در سطح شهر زاهدان در حالت آماده باش برای قلع وقمع هرگونه اعتراض ملت بلوچستان اشغالی هستند.

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
22/11/2021

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This