تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / حبیب فرج الله کعب، مردی از تبار پاک غیورمردان عرب

حبیب فرج الله کعب، مردی از تبار پاک غیورمردان عرب

در مقابل بیدادگاه اشغالگران و نوچه هاى دستگاه اعدام و مافياى آدم ربائى و کلاهبرداران مسخره رسانه‌ای، تنها يك مرد، مردانه ايستاده و به ريش این بُزکهای دوربین بدست میخندد،

حبیب فرج‌الله کعب مردی از تبار غیورمردان پاک عرب، آنها که قادسیه ها آفریدند، همان‌ها که سیل بر آنها روان ساختند اما مردانه ایستادند، آنان که شرافت و جنگاوری نیاکانشان در خونشان هنوز می‌جوشد.
حبيب أسيود ما به دنيا آمديم تا حقوق تاريخى خود را بازگردانيم..

فراموش نمى كنيم، گذر ظالمان عمامه برسر ایرانی و کارگزاران جنایتکار آنها به دادگاه‌های ما نیز خواهد افتاد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
Http://ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This