تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / چرايي تشييع جنازه سليماني تروريست، در الأحواز اشغالي :

چرايي تشييع جنازه سليماني تروريست، در الأحواز اشغالي :

نظام تروريست آخوندي بدنبال تحريف اذهان عمومي و لاپوشاني ساختن وحشي گري هاي نظام در آبان ماه ٩٨ كه منجر به كشته شدن صدها انسان بي گناه و زنداني كردن هزاران نفر انجاميد، سناريوي برگزاري مراسم سليماني در الأحواز ، را كليد زد. دنيا به خوبي به جنايات سليماني آگاه است. درست دو ماه پيش، تنها در الأحواز اشغالي با كشتار بيرحمانه ي جوانان بي دفاع معشور، كه بعد از به تيرباران بستن اين انسان هاي مظلوم، اجسادشان را در نيزار معشور الأحواز، به دستور مستقيم خود قاسم سليماني،اين سفاك پست فطرت سوزانده شد و اين تا جايي پيش رفت كه خانواده هاي قربانيان را تهديد كردندكه اجازه ي برگزاري مراسم تدفين فرزندانشان را ندارند و از انجام هرگونه مراسم، منع کامل شدند.
قاسم سليماني، بنيانگذارجنايت هاي بي شماري در الأحواز است، كه تا اين لحظه در سلاخ خانه هاي اطلاعات الأحواز، فعالان مدني، معلمان، كارگران و تظاهركنندگان مسالمت آميز، متحمل دردناك ترين شكنجه هاي تاريخ بشري ميشوند.
دنيا بايد بداند كه تشييع جنازه ي سليماني، تروريست كودك كش در الأحواز، بهترين بهانه و توجيه را به نظام سركوبگر ملاها ميدهد تا به سرکوب گري بيشتر خود در الأحواز و نابودي كامل زيرساخت ها و پياده نمودن سياست هاي خطرناك و تروريستي ادامه دهد و هر گونه مخالفت با سياست هاي نظام را با اعدام و مجازات هاي سنگين، جواب بدهد و از انجام هر گونه جنایت علیه بشریت، ابایی نداشته باشد.
تشييع جنازه ي قاسم سليماني، این عنصر ضد انساني كه تاريخ زندگي ننگينش، مملو از جنايت هاي ضد بشري، چه در داخل جغرافياي ايران و چه در خارج از مرزهاي ايران است، در راستاي سياست هاي تروريستي نظام ملايي است تا به قلع و قمع بيشتر مردم الأحواز دست بزنند.
نا امن كردن منطقه و به خاك و خون كشيدن مليون ها انسان بي گناه، در خاك الأحواز و سوريه و عراق و لبنان و يمن و فلسطين، تنها نماي كوچكي از ماموريت سليماني براي پيشبرد سياست هاي نظام ولايت سفيه و كور آخوندي است، كه با برنامه ريزي هاي تروريستي خود سليماني صورت گرفت و همچنان ادامه دارد.
با حذف سليماني، جنايتكارترين فرد جهان ، دنيا بايد خود را براي محاكمه ي قريب الوقوع سران نظام استبدادي، آماده نمايد، نظام استبدادي به آخر خط رسيده است و تنها راه رهايي از اين بن بست جهاني بعد از افشا شدن تمامي دسيسه هايش، را تقدس گرايي و مقدس سازي بارزترين چهره هاي تروريسم جهان، همچون سليماني و معرفي او به عنوان شخصيت مقدس و مبارز در راه تحقق آرمانهاي شيعه و مسلمين ميداند و ميخواهد تا با دروغ پردازي هاي گسترده و تحريف حقايق، سعي در به خدمت گرفتن افكار مردم در جهت اهداف شوم و سياهش نمايد، اما دنيا به طور كامل به عمق فجايع اين نظام پوشالي پي برده است و جهان ترفندهاي تروريستي شان را بر نمي تابد و در دادگاههاي عدل بين المللي محاكمه خواهد نمود.
اين فرقه ي تروريستي و پليد آخوندي كه بر گرده ي هشتاد مليون انسان در جغرافباي ايران سوار است با برگزاري موكب هاي عزا و ماتم براي سليماني، و موجه ساختن اين فرد ضد بشري، ميلياردها تومان از پول نفت سرزمين الأحواز را هزينه كرده است تا چند صباحي به حيات تاريكش، ادامه دهد.
اما همه نیک میدانیم که این طناب پوسیده ای که ملاها برای برون رفت از حقیقت جهانی پیش رو، به آن دل بسته اند، آنها را به قعر چاه ذلت و خواري خواهد رساند و آزادي كامل الأحواز و ملت های تحت اشغال آنها، از اين باند تبهكار بسيار نزديك است.
و تبقي الأحواز حره ابيه عربيه

سيد علي طباطبايي
پژوهشگر و تحليل گر سياسي

About Admin

Leave a Reply

Share This