Home / گزارش ها / الاحواز / انتشار عمدي آلودگي در احواز اشغالي

انتشار عمدي آلودگي در احواز اشغالي

مسئولین نيروگاه رامین پایتخت الاحواز با قطع گاز و استفاده از مازوت بعنوان سوخت نیروگاه، هوای شهر را به شدت آلوده کردند.

بنا به خبرهای واصله از احواز اشغالی در زیر سایه سکوت اداره محیط زیست، مسئولین نیروگاه رامین چند روزی است که سوخت نیروگاه را به مازوت تغییر داده که عاملی باشد برای افرایش چندین برابر آلودگی هوا در پایتخت الاحواز.

شایان ذکر است که صنایع و بیمارستان‌ها در احواز اشغالی در سکوت مطلق اداره محیط زیست و مسئولين رژیم اشغالي از عاملان اصلی در آلودگی آب و هوای احواز اشغالی بشمار می‌آیند.

کمیته سازماندهی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

۱۰-۰۲-۲۰۲۰

adpf.org

https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This