تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / جهان / پایگاەھای سپاە قدس تروریستی رژیم اشغالگر ایران در البوکمال سوریە ھم بمباران شدند

پایگاەھای سپاە قدس تروریستی رژیم اشغالگر ایران در البوکمال سوریە ھم بمباران شدند

ھواپیماھای جنگی امریکایی پایگاەھای سپاە قدس تروریستی رژیم اشغالگر ایران در البوکمال در شرق سوریە را بمباران کردند.

این حملات پس از آن میاید کە پایگاە سپاە قدس شهر قائم استان انبار عراق ھم بمباران شدند.
۱۱ مارس ۲۰۲۰

أمير الاحوازي
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This