Home / گزارش ها / ملل تحت ستم / فرار بیش از ۸۰ زندانی از زندان رژیم اشغالگر ایران شهر سقز در کردستان اشغالی

فرار بیش از ۸۰ زندانی از زندان رژیم اشغالگر ایران شهر سقز در کردستان اشغالی

پس از فرار بیش از ۸۰ زندانی از یکی از زندانهای رژیم اشغالگر ایران در سقز در کردستان اشغالی رژیم تمامی راههای خروجی وورودی به شهر مسدود کرد‌
۲۷ مارس ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This