Home / گزارش ها / الاحواز / شناسایی مسئولین رژیم اشغالگر وتروریستی ایران که به اسیران زندان مرکزی در احواز اشغالی (زندان شیبان) تیراندازی کردند

شناسایی مسئولین رژیم اشغالگر وتروریستی ایران که به اسیران زندان مرکزی در احواز اشغالی (زندان شیبان) تیراندازی کردند

در اعتراضات اسیران زندان شيبان در احواز اشغالی روز سه شنبه ۱۲ فروردين ماه ۱۳۹۹؛ اسیران زندان شيبان مورد شكنجه و با شليك مستقيم مسئولین رژیم اشغالگر وتروریستی ایران مجروح شدند.

بنا بر گزارش منابع محلى اسامى بعضى از سركوبگران زندانیان به شرح زیر است؛
«آزاده» رئيس زندان مركزى احواز پایتخت، «غلام نژاد» مسؤول حفاظت زندان و «نادر صخراوى» مسؤول بند ۵ و ۸ با اسلحه جنگى كلاشينكوف به طرف اسیران زندانی تيراندازى كردند و شمارى از اسیران زندانی را به شهادت رسانده و مجروح كرده اند.

در اين كشتار و سركوب اسیران زندانی ، مسولیین رژیم زندان از جمله «لاله زار»، «عبيات»، »سوارى» و «مكوندى» در سركوب اسیران زندانی شركت كردند.
۷ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This