تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اخراج جوانان عرب الاحواز اشغالی از کار در پی سیاست “دموگرافیک”!!

اخراج جوانان عرب الاحواز اشغالی از کار در پی سیاست “دموگرافیک”!!

به گزارش مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز ، رژیم اشغالگر ایران با سیاستهای اشغالگرانه و “دموگرافیک” برای ایجاد فشارهای هر چه بیشتر علیه ملت عرب الاحواز برای مهاجرت آنان از این سرزمین اجدادی خود در طی ۹۵ سال از بدو اشغالگری تا به امروز از هیچ راهی دریق نکرده است.

در می افزاید؛ امروز یکشنبه ۱۲آوریل تجمع جمعی از کارگران شرکت پخش فرآوردهای نفتی معشور در مقابل درب ورودی این شرکت در دومین ماه پیا پی اعتراضا به تداوم اخراج آنها از کار با هدف بازگشت به کار خواستار شدند.

لازم به ذکر است، که رژیم فاشیست در پی سیاستهای اشغالگرانه توسعه طلب و تروریستی خود در خاور میانه که منجر به تحریم های جهانی علیه نظام اشغالگر شده، سایه فقر ، بیکاری ، ظلم و ستم بر ملتهای غیر فارس تحت اشغال نهاده است .

و این نشانگر اندکی از ظلم و ستم رژیم اشغالگر فارس علیه ملت عرب الاحواز ، کە در این شرایط بحرانی ویروس “کرونا” مجبور بە تجمع هستند.

على حردانى پور احوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز

 

About Admin

Leave a Reply

Share This