Home / گزارش ها / الاحواز / اطلاعیه اعدام فعال سیاسی کورد را محکوم میکنیم

اطلاعیه اعدام فعال سیاسی کورد را محکوم میکنیم

اطلاعیه
اعدام فعال سیاسی کورد را محکوم میکنیم
ملت همرزم کورد
انسانهای ازاده
در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا با سیستمهای مختلف، درحال مبارزه و نجات جان انسانها و شهروندان خویشند وبا مسئولیت و تعهد از هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از شیوع ویروس مرگبار کووید 19 تردیدی نميکنند ؛ دولت اشغالگر و ضد انسانی ایران نه تنها ازشیوع این ویروس جلوگیری ننمود بلکه از ان بعنوان یک سلاح کشنده علیه مخالفین خود استفاده ‘کرد.
دولت اشغالگر ایران با انتشار ویروس در داخل زندانها و مخالفت با مرخصی زندانیان سیاسی و لو با ضمانتهای سنگین نقشه اعدام بسیاری از فرزندان ملل تحت اشغال ایران را در سر داشت . که صد البته این نقشه شوم با قيام زندانیان آگاه و دلیر ملل تحت ستم در سراسر مناطق اشغالی به تمامی جهانیان رسید. اما این قيام ها و شورشهای بحق قانونی زندانیان همچون گذشته با گلوله و انواع شکنجه پاسخ داده شد. دربسیاری از زندانها ؛ زندانیان برای نجات جان خود از زندان گریخته به صفوف مردم پیوستند که از میان انان زندانی سیاسی کورد مصطفی سلیمی که محکوم به اعدام بود، توانست جان خویش را نجات داده به مرزهای دولت کوردستان عراق برسد. که متاسفانه طبق گزارشهای منتشره ایشان توسط نیروهای مرزی کورد دستگیر و به دولت اشغالگر ایران تحویل داده شد و سپس در تاریخ 11/4/2020 توسط نظام ایران حکم اعدام او اجرا شد.
ملت همرزم کورد
چبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن محکوم کردن اعدام انسانها به هر جرمی و مخالفت صریح با آن ؛ اعدام مصطفی سلیمی فعال سیاسی کورد توسط دولت اشغالگر ایران را محکوم کرده و به خانواده ؛ همرزمان و ملت کورد تسلیت میگوید. و همچون گذشته ضمن اعلام همبستگی با مبارزات به حق ملت کورد برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل کوردستان به کلیه شهدای کوردستان و راه ازادی ملل تحت اشغال ایران درود میفرستد و عمیقا به انان افتخار میکند.
سرنگون باد دولت اشغالگر ایران
زنده باد باد مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی
درود بر شهدای راه ازادی
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
11/4/2020
www.alahwaz.com

About Admin

Leave a Reply

Share This