تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / موفقیت کارگران نیشکر سبع اتلال ( هفت تپه ) احواز اشغالی بعد از دو روز اعتصاب

موفقیت کارگران نیشکر سبع اتلال ( هفت تپه ) احواز اشغالی بعد از دو روز اعتصاب

کارگران نی بر سبع اتلال ( هفت تپه) احواز اشغالی مسولین رژیم اشغالگر ایران را مجبور به عقب نشینی کردند.
روز چهارشنبه دهم اردیبهشت کارگران نی بر سبع اتلال( هفت تپه) احواز اشغالی بعد از دو روز اعتصاب موفق شدند مسولین رژیم اشغالگر ایران را وادار به عقب نشینی و پرداخت دو ماه حقوق معوقه‌شان بکنند.
۲۹ آوریل ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This