تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / مراسم گرگیعان در شهر نخل‌تقی عسلویه احواز اشغالی

مراسم گرگیعان در شهر نخل‌تقی عسلویه احواز اشغالی

گرگیعان قدیمی ترین آداب ورسوم مردم احواز اشغالی است.
این مراسم در احواز اشغالی عراق وکشورهای خلیج عربی هم اجرا می‌شود.
۸ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

About Admin

Leave a Reply