تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی کارگران یک شرکت پیمانکاری

تجمع اعتراضی کارگران یک شرکت پیمانکاری

تجمع اعتراضی کارگران یک شرکت پیمانکاری زیرمجموعه اداره بنادر در بندر خور موسی احواز اشغالی به علت اخراج‌ نیروهای بومی توسط پیمانکار و جایگزین کردن آنها با نیروی غیر بومی.
۱۷ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This