Home / جغرافياي ايران جعلي / مورگان اورتگاس/رژیم ایران هرگز مجاز به داشتن سلاح هسته ای نخواهد بود

مورگان اورتگاس/رژیم ایران هرگز مجاز به داشتن سلاح هسته ای نخواهد بود

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما با پایان دادن به معافیتهای تحریم ها در پروژه های برجام در ایران و تحریم دو رهبر برنامه هسته ای رژیم ایران، در مقابل باجگیری هسته ای رژیم ایران ایستاده ایم. رژیم ایران هرگز مجاز به داشتن سلاح هسته ای نخواهد بود.
۲۹ مه ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

 

About Admin

Leave a Reply

Share This