تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / زاگرس در آتش سوخت

زاگرس در آتش سوخت

خائیز، باب هانی (بهبهان): امکاناتی کە نظام برای گروەهای تروریستی فراهم میکند و امکاناتی کە برای منابع طبیعی سرزمین‌های تحت اشغال خود مهیا میکند

جنگل های زاگرس اینگونە در آتش می سوزند و اولویت نظام فاسد ملایان همچنان سرقت نفت الاحواز و سلاح رسانی بە ونزوئلا و تامین پول گروەهای تروریستی در خاورمیانە است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

https://www.youtube.com/watch?v=NnfQANUU3o8&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This