تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله احواز اشغالی

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله احواز اشغالی

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله احواز اشغالی در اعتراض به عدم دریافت سه ماه دستمزد و بیمه، در برابر ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران( استانداری) تجمع کردند.
۲ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=519tJftBPj4&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This