Home / گزارش ها / الاحواز / عليه نژادپرستان فارس بپاخيزيد

عليه نژادپرستان فارس بپاخيزيد

خطاب ملت بزرگ عرب به نژادپرست عرب ستيز نمك نشناس “قشَنى”!

(قشني در عربى یعنی: گولزده)


باید به تو ای نژادپرست عرب ستیز بگویم که سرزمين من همان الأحواز العربي اشغال شده از سوی اربابانت است، همان سرزمین پاک و مطهری که از دیرباز سرزمین کشاورزی ابا و اجداد من، سرزمین سکونت من و سرزمین قبایل و عشایر بزرگ ملت عرب من بوده و هست و خواهد بود. ملت عرب این سرزمینِ عربی، همان عرب‌های شریفی هستند که برای مشاغلی همچون چوپانی، جاجیم بافی، خریدوفروش پشم گوسفندان و مشاغلی چون آرایشگری که برای ملت آن روزگار کسرشأن بود، از شهرستانهای کوهپایه نشین تو، پدران و مادران تو را به اقمار می‌گرفتند، آنها را آب و نان میدادند تا کارهای اینچنینی را برایشان انجام دهند.

بله! طبع ملت بزرگ عرب این سرزمین پاک عربی “کدخدایی” است و روح بلند و مهمانوازی از خصایص جدانشدنی آنان.
و اما در خصوص کپرنشینی. باید به تو یاد بدهم و بگویم که “مضیف” و یا همان مهمان نشن یا اصطلاح امروزی آن “اتاق پذیرایی” از همان کپرها و سوراخهای درون کوه و کپرهای سنگی ابا و اجدادت بسیار بزرگتر، پهن‌تر و بسیار متفاوت تر است. در خصوص اخلاق و و فرهنگ این ملت بزرگ عربی برایت بگویم که بر هیچ کس پوشیده نیست چه دوستان و چه‌ حتی دشمنانی مانند تو، شاهد این مدعایند که بخشش و کرم و جوانمردی و احسان صفات بارز کدام یک از ماست؟ تو یا ملت عرب الاحواز؟
درباره تصرف عدوانی و کینه توزانه زمین‌های ملت عرب این سرزمین بدست اربابانت چه میخواهی بدانی؟ همه چیز را بخوبی میدانی و باید صورت کریه المنظرت را و چشمان کورت را با آب حقیقت بشویی تا بهتر ببینی!.. براستی بگو زمینها و ثروت این خطه سرخ شده از خون ریخته شده فرزندانش بدست تو و اربابان جنایتکار اشغالگرت، متعلق به کدامین مردمان بود که آنها را حریصانه چون گرگ و کفتار گرسنه غصب كردند و به تاراج می‌برند؟؟

گاهی عقده‌های روحی و روانی موّاج در درونتان باعث میشوند تا بسیاری از حقایقِ چون روز روشن، کتمان شوند و حرفها و سخنانتان بو و طعم دروغ و خفت و حسادت دهند. بیشتر باید بفکر درمان خودت باشی تا خرده گرفتن بر این ملت کهن عرب ساکن بی چون و چرای اين سرزمين.

از خدای متعال شفای عاجل برای تعدیل حالتهای روحی و روانی این نژادپرست گیرکرده در دوران باستان را مسئلت دارم.
آمین یا رب العالمین

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This