تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / جهان / تجمع انقلابیون مردمی در <<بصره >> بر علیه نفوذ مخرب احزاب وابسته به رژیم اشغالگر ایران در بصره.

تجمع انقلابیون مردمی در <<بصره >> بر علیه نفوذ مخرب احزاب وابسته به رژیم اشغالگر ایران در بصره.

تجمع انقلابیون مردمی در <<بصره >> بر علیه فساد دولتی بیکاری نفوذ مخرب احزاب وابسته به رژیم اشغالگر ایران در بصره.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=9CTRpn7tB-8&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This