Home / گزارش ها / الاحواز / آغاز فاز دوم سناریوی آتش سوزیها

آغاز فاز دوم سناریوی آتش سوزیها

دادستان کرج از شهرهای فارس نشین ایران جعلی اعلام کرد: «اگر آتش‌سوزی‌های اخیر به قصد مقابله با نظام باشد مصداق محاربه و حکمش اعدام است.»

در حالی که حسن مددی، دادستان مزدور کرج، با تاکید بر «عمدی بودن» آتش‌سوزی‌های این استان، از احتمال صدور حکم اعدام به اتهام «محاربه» برای متهمان به ایجاد آتش‌سوزی در این استان سخن گفته است، منابع نزدیک به سپاه تروریستی از بازداشت 60 نفر به عنوان مظنون آتش‌سوزی‌ها خبر داده و آتش‌سوزی‌های اخیر را «مظنون به خرابکاری» توصیف کردند.

بار دیگر نظام اشغالگر ملایان بمنظور حفظ موجودیت خود، دست به دامان پروژه “سینما رکس” عبادان شده است تا به ملل غیرفارس تحت اشغال خود وانمود سازد که حافظ امنیت و جان آنها است و اگر این نظام نباشد، بمب گذاری و آتش سوزی و ناامنی رخ خواهد گشود.

تکرار پروژه «سینمارکس عبادان» شکست میخورد.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This