تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / هیجدهمین روز اعتصاب کارگران جان به لب رسیده نیشکر سبع اتلال

هیجدهمین روز اعتصاب کارگران جان به لب رسیده نیشکر سبع اتلال

هیجدهمین روز اعتصاب کارگران جان به لب رسیده نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی و راهپیمایی در شهر سوس احواز اشغالی – ۱۲ تیر ۹۹
با شعار:

کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد
۲ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply