جغرافياي ايران جعليجهان

تد کروز: در مورد آیندە ایران اشغالگر، ما باید رژیم را ساقط کنیم

تد کروز، سناتور پر نفوذ جمهوری خواە آمریکا با انتشار ویدیویی در صفحە توییتر خود نوشتە است: در مورد آیندە ایران(اشغالگر)، ما باید رژیم را ساقط کنیم. رژیم ایران بطور مداوم بدنبال سرنگونی ما است. آیت اللە مرگ بر آمریکا می گوید و قصدش را هم دارد. کشور ما و تمام آمریکایی ها تا زمانیکە رژیم (ایران نرفتە باشد) در امنیت نیستند.

تد کروز همچنین در ویدیوی منتشر شدە می گوید: توافق هستەای فاجعە بار اوباما، رژیم ایران را بە سیستم مالی دنیا دوبارە متصل کرد. این معاملە همچنین سیل عظیمی از صدها میلیون دلار را بە آیت اللە ها اهدا کرد. و معافیت تحریم ها بە آنها هر آنچە برای مقادیر بسیار بالایی پولشویی برای تروریسم نیاز داشتند، اهدا کرد.

تد کروز در ادامە خواستار لغو کامل معافیت های تحریمی آمریکا علیە نظام آخوندی شد.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا