تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / پنجاهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

پنجاهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

پنجاهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی ، مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی
۳ اوت ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply