Home / گزارش ها / جهان / حزب الله تروریستی در لبنان، با رد کردن کمکهای فرانسه به ماکرون پاسخ داد

حزب الله تروریستی در لبنان، با رد کردن کمکهای فرانسه به ماکرون پاسخ داد

این کمکها شامل یک و نیم تن الزامات و یک سوم آن نیز دارو بوده است.دولت حزب الله تروریستی در لبنان گفته که نیازی به آن ندارد. در نتیجه پرواز هواپیمای فرانسوی با تمام کسانی که در آن بودند از جمله پزشکان و پرستاران و مواد لجستیکی، لغو شد.
۷ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply