Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع معلمان قرار دادی مقابل درب مجلس خامنه‌ای

تجمع معلمان قرار دادی مقابل درب مجلس خامنه‌ای

حقوق معلمان قراردادی بطورکلی نادیده گرفته شده و وعده استخدام آنها دروغ از آب درآمده است.
این در حالیست که نهادهای سرکوبگر نظام مدام در حال استخدام نیرو هستند.
یکشنبه 26 مرداد

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This