Home / Admin

Author Archives: Admin

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

حسن مزرعه فرزند عبدالساده از اهالی حی الثوره احواز پایتخت که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد. امیر احوازی مرکز اطلاع رسانی جبهه ...

Read More »

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

ماجد الساری ( سواری) فرزند ابراهیم از اهالی حی الثوره احواز پایتخت که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد. امیر احوازی مرکز اطلاع ...

Read More »

تداوم بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

یوسف حمزاوی ۲۰ ساله فرزند منصور از اهالی حی تفکیر شهر تستر احواز اشغالی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر پان فارس شرکت کرده بود توسط نیروهای اطلاعاتی نظام اشغالگر پان فارس بازداشت شد. امیر احوازی ...

Read More »

مجلس خامنه‌ای طرح نابودی فضای مجازی را تصویب کرد

نمایندگان انتصابی علی خامنه‌ای در مجلس فرمایشی ایران اشغالگر، طرح نابودی فضای مجازی و آزادی‌ اینترنت را تصویب کردند. در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۶ مرداد مجلس فرمایشی نظام، تقاضای جمعی از نمایندگان انتصابی برای بررسی طرح۳۷ماده‌ای موسوم به صیانت ...

Read More »

بازداشت هاى جوانان عرب احواز اشغالی همچنان ادامه دارد

تصاوير ی از یورش نیروهای امنیتی سرکوبگر نظام اشغالگر ونژاد پرست فارس به منزل پدری <<منصور چعباوى>> از اهالى حى الثوره احواز پایتخت که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست فارس شرکت کرده بود امروز ...

Read More »

نحوه بازداشت ها در روزهاى اخير قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران

بازداشت ها وجستجوی خانه به خانه قیام کنندگان عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران از اواخر تيرماه ۱۴۰۰شروع شده است:این عملیات به این صورت انجام مى شود: ۱- این عملیات به صورت روستا به روستا و در ...

Read More »

تظاهرات هموطنان احوازي مقیم کشور انگلستان و ملل غیر فارس تحت اشغال نظام اشغالگر ايران در حمایت از قیام ملت عرب احواز اشغالی

تظاهرات عربهای احواز اشغالی مقیم کشور انگلستان و ملل غیر فارس تحت اشغال نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران و مردم آزاده عرب ودیگر ملل جهان در حمایت از قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران مقابل ...

Read More »

ادامه بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

عزيز عتابى ۱۹ ساله،از اهالى منطقه شاوور شهر سوس احواز اشغالی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران شرکت کرده بود توسط نيروهاى اداره اطلاعات نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران بازداشت شد و از ...

Read More »

ادامه بازداشتها در جغرافیای احواز اشغالی

عدنان عتابى ۲۰ ساله،از اهالى منطقه شاوور شهر سوس احواز اشغالی که در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران شرکت کرده بود توسط نيروهاى اداره اطلاعات نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران بازداشت شد و از ...

Read More »

ادامه بازداشتها در در جغرافیای احواز اشغالی

كمال سوارى،۲۴ ساله، از اهالى حى الثوره احواز پایتخت در ۳۱ تيرماه ۱۴۰۰ در قیام ملت عرب احواز اشغالی برعلیه نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران توسط نيروهاى اطلاعات نظام اشغالگر ونژاد پرست ایران بازداشت شده است.   امیر احوازی مرکز ...

Read More »