تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / جان چهار زندانى عرب احواز اشغالی در خطر است

جان چهار زندانى عرب احواز اشغالی در خطر است

انتقال سه زندانى عرب احوازی محكوم به اعدام در احواز پایتخت به مكان نامعلوم همزمان با سالگرد سیرک هجوم به رژه نيروهاى مسلح رژیم اشغالگر ایران در احواز پایتخت

منابع حقوق بشر از احواز پایتخت گزارش دادند كه سه زندانى محكوم به اعدام بنام #على_مطيرى، #حسين_سيلاوى و #على_خسرجى همراه يك زندانى ديگر بنام #على_مجدم از زندان شيبان احواز پایتخت به مكان نامعلومى منتقل شدند.
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This