تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / امارات نیز به رژیم اشغالگر ایران نسبت به اجرای تعهداتش در رابطه با پروژه اتمی هشدار داد؛

امارات نیز به رژیم اشغالگر ایران نسبت به اجرای تعهداتش در رابطه با پروژه اتمی هشدار داد؛

وزیر انرژی امارات “سهیل المزروعی” :

رژيم ایران را فرا میخوانیم که تمامی تعهدات و التزاماتش در رابطه با برنامه اتمی را اجرا کند

فشار همه جانبه از طرف شاکیان رژیم اشغالگر ایران و توصیه ها از طرف اروپا برای کشیدن دندان اتمی رژیم اشغالگر ایران
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This