الاحوازجغرافياي ايران جعليجهانملل تحت ستم

اطلاعيه سياسي جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت “ايران ” در مورد آخرين تحولات منطقه

در طي هفته هاي اخير كشورهاي امارات متحده عربي وپادشاهی بحرین بصورت جداگانه و با وساطت کشورایالات متحده آمریکا با کشوراسرائیل اعلام صلح نموده که بدون هیچ شکی تغییرمهمی در کلیه معادلات نظامی و امنیتی و اقتصادی بوجود آورده تا جائیکه رژیم اشغالگر؛ تروریست پرور و جنگ افروز ایران را شدید به واکنش کشانده مجددا کشورهای منطقه را تهدید میکند . کشوری که خود با دخالت و تجاورز به حریم کشورهای عراق ؛ سوریه ؛ یمن ؛ لبنان ؛ آزربایجان و اشغال جزائر امارات عربی متحده و تهدید دائم بر اشغال پادشاهی بحرین و دخالت درکشورهای همسایه خلیج عربی همیشه عامل بی ثباتی و نامنی بوده و هست. کشوری که با غصب ثروتهای ملل تحت اشغال و خالی کردن سفره مردم از نان خشک و عدم پرداخت چند ماهه حقوق کارگران و زحمتکشان برای ادامه سیاستهای جنگ افروزانه و کمک به هزاران آدم کش تروریست در کشورهای منطقه تاکنون بدون هیچ وقفه ای مشغول است . کشوری که ساده ترین حقوق بشر در آن مراعات نمیشود و در نقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعدام انسانهای بیگناه خصوصا فرزندان آزادیخواه ملل غیر فارس در ردیف اول کشورهای جهان است.
فرزندان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران :

شورای رهبر جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”در طی نشستهای مکرر برای بررسی آخرین تحولات منطقه وخصوصا صلح میان کشورهای عربی و کشور اسرائیل و دخالت کشور اشغالگر ایران مواضع خود را در مورد آخرین تحولات منطقه چنین اعلام میکند.
1: صلح و امنیت و استقرار در منطقه خواست تمامی ملل منطقه است؛ ویقینا کشور اشغالگر ایران که خود بر اساس جنگ و دخالت در کشورهای منطقه پابرجاست را نگران میکند؛ کشوری که با اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس و کشورهای منطقه ؛ تاکنون با استفاده از قلع و قمع و کلیه وسائل کشتار و نابودی انسانها برای ادامه اشغال خود اصرار میکند وعامل اساسی بی ثباتی و نامنی در منطقه است .
2 : جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل رامسئله داخلی این کشورها دانسته و آن را برای مقابله با سیاستهای توسعه طلبانه ایران بسیار مهم میداند. سیاستهائی که باعث به فلاکت کشاندن کشورهای عراق ؛ یمن ؛ سوریه ؛ لبنان و قبل از همه ملل تحت اشغال در جغرافیای موسوم به ایران و حتی ملت فارس شده است.
3:جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” داشتن دولت مستقل و آزاد ملت فلسطین و حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين را حق طبیعی و مشروع ملت فلسطین طبق معاهدات بین المللی میداند.
4- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” دخالت چهل ساله ایران در مسائل داخلی فلسطین که چیزی جز تضعیف مبارزات ملت فلسطین و معزول کردن ان در منطقه و جهان ببار نداشته را محکوم میکند .
5- جبهه ملل کمکهای مالی و نظامی دولت اشغالگر ایران به سازمانهای تروریستی که همگی از ثروتها غصب شده ملل تحت اشغال است را محکوم میکند.
6- جبهه ملل با تاکید مجدد بر تروریست بودن رژیم ایران خواهان متوقف شدن پروژه موشکی و هسته ای این رژیم متجاوز و اشغالگر می باشد .
شورای رهبری جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا