Home / جغرافياي ايران جعلي / فرانسه سفیر رژیم اشغالگر ایران را در رابطه با نقض حقوق‌بشر احضار کرد

فرانسه سفیر رژیم اشغالگر ایران را در رابطه با نقض حقوق‌بشر احضار کرد

لودریان وزیر امرخارجه فرانسه جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹ سفیر رژیم اشغالگر ایران را احضار و نسبت به نقض های جدی و مستمر حقوق بشر در ایران ( جغرافیای جعلی موسوم به ایران ) ابراز نگرانی کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت‌خارجه فرانسه به فراخوان پاریس به نقضهای جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران ( جغرافیای جعلی موسوم به ایران )اشاره و نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
اگنیس وون در مول (Agnes von der Muhll) خانم سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسه به‌طور منظم نگرانی‌هایشان از نقضهای جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران ( جغرافیای جعلی موسوم به ایران )را ابراز می‌کنند و این نگرانی‌ها را خیلی از دوستان شامل آلمان و انگلستان هم عنوان کرده‌اند.
گاردین روز چهارشنبه گزارش کرده بود که سفیر رژیم ایران در سه کشور اروپایی و مشخصاً در رابطه با رفتار تهران با زندانیان سیاسی و دوتابعیتیها احضار شده بود.
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply