نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

انتقال چهار اسیر عرب الاحوازی به مکانی نامعلوم

چهار اسیر سیاسی عرب الاحوازی زیر حکم اعدام از احواز پایتخت به مکان نامعلومی از زندان مركزى احواز (زندان شيبان) منتقل شدند.


فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل