نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تلاشها و تحریمهای ما، ظرفیت و توان رژيم ایران برای پیشبردن طرحهای خبیثانه اش را مختل کرده است.

الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور جغرافیای سیاسی موسوم به ایران:

تلاشها و تحریمهای ما، ظرفیت و توان رژيم ایران برای پیشبردن طرحهای خبیثانه اش را مختل کرده است.

رژيم ایران امروز بسیار ضعیفتر از زمانی است که دونالد ترامپ زمام امور را بدست گرفت.
۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل