Home / دیدگاه‌ها / به رسميت شناختن الاحواز اشغالي بعنوان یک دولت و کشور مستقل، ضامن امنيت پايدار منطقه و جهان

به رسميت شناختن الاحواز اشغالي بعنوان یک دولت و کشور مستقل، ضامن امنيت پايدار منطقه و جهان

 

هنگامیکه به تغييرات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی سريع پيش روی جهان می‌نگریم به خوبي درمی‌یابیم كه تمام معيارها و متغيرهاي جهاني به سمت و سوی آزادی و استقلال کامل و بلاشرط الاحواز اشغالي از زیر یوغ نظام ايران اشغالگر در حال تغییر است.
اعترافات تكان دهنده و تأمل برانگیز قدرتهای بزرگ جهان و حتی كشورهای عرب منطقه به خاطر يك قرن سكوت که در قبال اشغال نظامی الاحواز از سوی ایران داشته‌‌اند، و نظاره‌گر قرباني شدن بزرگترين قدرت نفتي منطقه يعني الاحواز شدند، باعث شده تا امروز با تمام وجودشان، فرورفتن كارد مسموم سياست های تروريستی نظام آخوندی را در كالبد خود حس كنند.
نظام اشغالگر آخوندی كه خود را پرچمدار صدور اسلام و تشيع در جهان می‌داند و با همین عنوان دروغین بر سر قدرت نشست تا به زعم خود حامی مستضعفان جهان باشد و براي حق‌طلبی فلسطينيان از اسرائيل گوش جهانیان را با شعارهای مزورانهٔ خود کر کرده بود، امروز اما به خطرناکترين نظام سیاسی_ مذهبی جهان براي امنيت منطقه‌ و جهان تبدل شده است. به طوری كه كشتار مردم بی دفاع کشورهایی مانند عراق، يمن، سوريه، لبنان و فلسطين را حق شرعی خود (تحت عنوان دفاع از اسلام) دانسته، به گمان خود به امپراطوری فارس جاني تازه بخشيده است.
اما امروز می‌بینیم كه تروريسم آخوندی، ميلياردها دلار هزینه بر دوش نظام‌های دول منطقه و حتي قدرت‌های بزرگ گذاشت كه تاكنون نیز تاوان این سكوت مرگبارشان بر قضیه اشغال الاحواز را می‌پردازند.
ماشين قتل و غارت نظام اشغالگر آخوندی با پول نفت الاحواز العربیه اشغالی و با ریختن خون ملت عرب مظلوم الاحواز به حرکت درآمده است و تا به امروز در حال نابودی كشورهای منطقه است. این نظام و سردمداران آن چیزی جز یک تهديد مرگبار بالفعل برای امنيت منطقه‌ای و بين المللی چیز دیگری نیست.
دیگر كشورهای منطقه كه زنگ خطر كشورگشايی های نظام ايران اشغالگر به گوششان رسيد به خود آمدند و براي رهايی از خطر يوغ استثمار ايران و ایرانی، راهكارهايی را ترسیم نموده و بسرعت وارد عمل شدند. آنها صدای فرياد فروپاشی کشورهایشان و هویت و فرهنگ هزاران سالهٔ اصیل شان را از زبان شبه نظاميان و دست نشانده هاي نظام ايران بخوبی شنيدند.
رویای واهي كشور گشايی نظام نژادپرستانهٔ ايران اشغالگر، نتيجه‌ای جز كشتار انسانهای بیگناه، برجای گذاشتن هزاران زخمی، آواره ساختن ميليونها نفر دیگر، نابودی زیرساخت‌ها و در نهایت خلق نفرتی عظیم از ایران و ایرانی در بین ملت‌های عرب منطقه، چیز دیگری درپی نداشته است.
درد و رنج اين سياست‌های تباه كننده در حق ملت‌های عرب منطقه براي هميشه در خاطر ملت ها باقي خواهد ماند.
رويكرد مخرب و توسعه طلبانهٔ نظام ايران اشغالگر، تحليلگران سياسي و دولتمردان منطقه و قدرت‌های بزرگ را به اين اجماع فكری رساند كه اعادهٔ حياتي نو و قدرتمند در منطقه خاورميانه برای الأحواز اشغالي، تنها راه حل موجود و عبور از نظام اشغالگر ایران خواهد بود. اگر چه تهدیدها و سياست‌های خصمانه ايران اشغالگر سبب عادی سازی روابط كشورهای عربي با اسرائيل شد اما سیاست‌های ایران اشغالگر در نهایت کار به جايي نخواهند برد. جهان به اين رهيافت سياسي رسيده است كه تنها فاكتور اصلي براي تامين امنيت منطقه و شكست كامل سياست‌های نظام اشغالگر ايران، نه عادی سازي روابط با اسرائيل و نه حتي سازش با نظام ايران اشغالگر، بلكه به رسميت شناختن سرزمين الأحواز العربیه اشغالي بعنوان یک دولت و کشور مستقل است.
به رسميت شناختن ألاحواز اشغالی، باعث خواهد شد تا شاهرگ مالی و حیاتی توسعه طلبی و عدم التزام نظام ايران اشغالگر به قوانين و عرف منطقه و جهان برای هميشه قطع شود و با خشكيدن ريشه نظام اشغالگر آخوندی ایران، شبه نظاميان تروریست آنها نيز نابود شده و كشورهای منطقه به آسايش و پیشرفت و ترقی كامل برسند.

ملت عرب الأحواز، مفتخر است كه نزديك به يك قرن با دست خالی در مقابل نظام‌های تا بن دندان مسلحِ سلطه، چپاول و اشغالگر ایرانی مقاومت نمودند و با غرور تمام از تماميت هويت عربی و اخلاق و کرامت انسانی خود دفاع نمودند و امروز نتيجه شگرف اين مقاومت را ديدند.
درود بر شرافت والای شهيدان و زندانيان اسیر عرب الاحوازی كه كه با خون و قلم شان راه آزادي و آزادمردی را براي ما ترسيم نمودند.

سلام بر الأحواز و درود بر ملت عرب الأحواز، مبارزان راه حق

 

علي طباطبايي

 

About Admin

Leave a Reply

Share This