نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

یوروآسیا: ایران ( جغرافیای جعلی موسوم به ایران )در آستانه یک طغیان بسیار محتمل سیاسی – اجتماعی غیر منتظره قرار دارد

در مقاله ای که یوروآسیا ۷مهر۱۳۹۹ در بررسی فضای انفجاری جامعه ایران( جغرافیای جعلی موسوم به ایران ) منتشر کرد نوشت:‌ به گفته بسیاری از مقامهای رژیم ایران به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش ذخایر ارزی، فساد دولتی، برخورد شدید با معترضان، سو مدیریت دولت در مورد شیوع کرونا، ایران بخصوص در سالگرد قیام نوامبر ۲۰۱۹ – آبان۹۸ در آستانه یک طغیان بسیار محتمل سیاسی – اجتماعی غیر منتظره قرار دارد. تلاش خامنه ای و دیگر مقامات و دستگاههای امنیتی در طرح ریزی برای سرکوب اعتراضات گسترده از کابوسی ناشی می‌شود که سراپای مقامات رژیم را فرا گرفته است.تمامیت رژیم اکنون در ترس از شورش مردم بجان آمده بخود میلرزد. خامنه ای به خوبی می داند که لحظه ای که جلوی اعدام و سرکوب را بگیرد، دیگر چیزی از رژیم وی باقی نخواهد ماند. اعدام نوید افکاری موج جدیدی از شورش در میان جوانان را زنده کرده است.
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل