Home / جغرافياي ايران جعلي / فعال سیاسی حسین کمانگر به اعدام محکوم شد

فعال سیاسی حسین کمانگر به اعدام محکوم شد

روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بیدادگاه رژیم اشغالگر ایران در سنندج کردستان اشغالی به ریاست جلاد قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای حسین کمانگر فعال سیاسی را به اعدام محکوم کرد.
او با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »، به اعدام محکوم شد. این فعال سیاسی پس از بازداشت در دی ماه ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی توام با شکنجه های فیزیکی و روحی و بازپرسی با اتهام مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در طی ۲ جلسه دادرسی به اعدام محکوم شد.
۳ اکتبر ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply