تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر المحمره احواز اشغالی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر المحمره احواز اشغالی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر المحمره احواز اشغالی صبح امروز برای چندمین بار به دلیل عدم دریافت حقوق و حق بیمه مقابل ساختمان شهرداری
۵ اکتبر ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This